28.5 C
Bangkok
Sunday, December 10, 2023

Monthly Archives: February 2023

เศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียง

0
เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตให้แก่พสกนิกรชาวไทยมาเป็นเวลานานกว่า 25 ปี โดยมีแนวคิดที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาทและคำนึงถึงความพอประมาณ คือ ให้ทำอะไรด้วยความพอดีไม่มากไม่น้อยเกินไปและต้องไม่เบียดเบียนผู้อื่น ในขณะเดียวกันก็ต้องมีเหตุผลในการกระทำและมีการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวคือ มีการเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับผลกระทบจากความปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยอาศัยความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรม เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน ความเพียร มาประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระทำทุกอย่าง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ค้นพบประวัติว่า ปรัชญานี้เกิดขึ้นเมื่อปี 2507 แต่ครั้งนี้ผู้ได้รับฟังเห็นดีเห็นงาม มีศรัทธา หากแต่ยังไม่ได้มีการนำมาปฏิบัติอย่างลึกซึ้ง จนกระทั่งปี2540...
หอย

สูตรไล่หอยหรือเพลี้ยไฟป้องกันใบข้าวไหม้

0
ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันและสถานการณ์ของสภาพแวดล้อมในปัจจุบันกำลังเข้าขั้นวิกฤต อันเนื่องมากจากการกระทำของมนุษย์ โดยเฉพาะการใช้สารเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตและการจัดศัตรูพืช ซึ่งมีผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติ ก่อให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากร ดิน น้ำและระบบนิเวศน์ต้องถูกทำลายลงไปทุกๆ เวลา เกษตรกรส่วนใหญ่ยังนิยมใช้วิธีการผลิตโดยใช้สารเคมี เพื่อเพิ่มผลผลิตและการจัดศัตรูพืชโดยไม่ได้คำนึงถึงความยั่งยืน และมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติที่นับวันจะเสื่อมโทรมลงไปโดยไม่มีการบำรุงรักษาและฟื้นฟู จนได้มีการคิดค้นวิธีการที่จะฟื้นฟู สภาวะสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติให้กลับมามีสภาพสมบูรณ์ดังเดิม ควบคู่ไปกับการผลิตโดยไม่ใช้สารเคมี สูตรไล่หอยหรือเพลี้ยไฟป้องกันใบข้าวไหม้ ส่วนผสม ยอดยูคาลิปตัส 2 กิโลกรัม ยอดสะเดา 20 ยอด หรือ 1 ปี๊บ ข่าแก่ 2 กิโลกรัม บอระเพ็ด 2...
เพลี้ยกระโด

สูตรป้องกันกำจัดหนอนหลอดหอม หนอนชอนใบ เพลี้ยกระโดด เพลี้ยในผลไม้ (สูตรเข้มข้น)

0
ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันและสถานการณ์ของสภาพแวดล้อมในปัจจุบันกำลังเข้าขั้นวิกฤต อันเนื่องมากจากการกระทำของมนุษย์ โดยเฉพาะการใช้สารเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตและการจัดศัตรูพืช ซึ่งมีผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติ ก่อให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากร ดิน น้ำและระบบนิเวศน์ต้องถูกทำลายลงไปทุกๆ เวลา เกษตรกรส่วนใหญ่ยังนิยมใช้วิธีการผลิตโดยใช้สารเคมี เพื่อเพิ่มผลผลิตและการจัดศัตรูพืชโดยไม่ได้คำนึงถึงความยั่งยืน และมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติที่นับวันจะเสื่อมโทรมลงไปโดยไม่มีการบำรุงรักษาและฟื้นฟู จนได้มีการคิดค้นวิธีการที่จะฟื้นฟู สภาวะสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติให้กลับมามีสภาพสมบูรณ์ดังเดิม ควบคู่ไปกับการผลิตโดยไม่ใช้สารเคมี สูตรป้องกันกำจัดหนอนหลอดหอม หนอนชอนใบ เพลี้ยกระโดด เพลี้ยในผลไม้ (สูตรเข้มข้น) ส่วนผสม เหล้าขาว 2 แก้ว น้ำส้มสายชู 5% 1 แก้ว สารอีเอ็ม 1...
ขมิ้นชัน

สูตรสมุนไพรกำจัดหมัดกระโดด

0
ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันและสถานการณ์ของสภาพแวดล้อมในปัจจุบันกำลังเข้าขั้นวิกฤต อันเนื่องมากจากการกระทำของมนุษย์ โดยเฉพาะการใช้สารเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตและการจัดศัตรูพืช ซึ่งมีผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติ ก่อให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากร ดิน น้ำและระบบนิเวศน์ต้องถูกทำลายลงไปทุกๆ เวลา เกษตรกรส่วนใหญ่ยังนิยมใช้วิธีการผลิตโดยใช้สารเคมี เพื่อเพิ่มผลผลิตและการจัดศัตรูพืชโดยไม่ได้คำนึงถึงความยั่งยืน และมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติที่นับวันจะเสื่อมโทรมลงไปโดยไม่มีการบำรุงรักษาและฟื้นฟู จนได้มีการคิดค้นวิธีการที่จะฟื้นฟู สภาวะสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติให้กลับมามีสภาพสมบูรณ์ดังเดิม ควบคู่ไปกับการผลิตโดยไม่ใช้สารเคมี สูตรสมุนไพรกำจัดหมัดกระโดด ส่วนผสม ว่านน้ำ 1 ขีด ขมิ้นชัน 1 ขีด สบู่กรด 1/8 ก้อน วิธีทำนำขมิ้นชันและว่านน้ำมาทุบ และสับให้ละเอียด จากนั้นนำไปต้มน้ำให้เดือด โดยเติมน้ำพอท่วม เมื่อน้ำเดือดให้เติมสบู่กรดลงไป...
ต้นหางไหล

สูตรสมุนไพรกำจัดหนอนและเพลี้ยต่างๆ

0
ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันและสถานการณ์ของสภาพแวดล้อมในปัจจุบันกำลังเข้าขั้นวิกฤต อันเนื่องมากจากการกระทำของมนุษย์ โดยเฉพาะการใช้สารเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตและการจัดศัตรูพืช ซึ่งมีผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติ ก่อให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากร ดิน น้ำและระบบนิเวศน์ต้องถูกทำลายลงไปทุกๆ เวลา เกษตรกรส่วนใหญ่ยังนิยมใช้วิธีการผลิตโดยใช้สารเคมี เพื่อเพิ่มผลผลิตและการจัดศัตรูพืชโดยไม่ได้คำนึงถึงความยั่งยืน และมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติที่นับวันจะเสื่อมโทรมลงไปโดยไม่มีการบำรุงรักษาและฟื้นฟู จนได้มีการคิดค้นวิธีการที่จะฟื้นฟู สภาวะสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติให้กลับมามีสภาพสมบูรณ์ดังเดิม ควบคู่ไปกับการผลิตโดยไม่ใช้สารเคมี สูตรสมุนไพรกำจัดหนอนและเพลี้ยต่างๆ ส่วนผสมเถาหรือต้นหางไหลชนิดยางสีแดง น้ำเปล่า เหล้าขาว 1-2 ขวด หัวน้ำส้มสายชู 150 ซีซี วิธีทำนำเถาหรือต้นหางไหลมาสับเป็นท่อนหรือชิ้นเล็กๆใส่ถังไฟเบอร์ขนาด 200 ลิตร ใส่น้ำเปล่าจนเต็ม...
ดาวเรือง

สูตรดาวเรือง

0
ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันและสถานการณ์ของสภาพแวดล้อมในปัจจุบันกำลังเข้าขั้นวิกฤต อันเนื่องมากจากการกระทำของมนุษย์ โดยเฉพาะการใช้สารเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตและการจัดศัตรูพืช ซึ่งมีผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติ ก่อให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากร ดิน น้ำและระบบนิเวศน์ต้องถูกทำลายลงไปทุกๆ เวลา เกษตรกรส่วนใหญ่ยังนิยมใช้วิธีการผลิตโดยใช้สารเคมี เพื่อเพิ่มผลผลิตและการจัดศัตรูพืชโดยไม่ได้คำนึงถึงความยั่งยืน และมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติที่นับวันจะเสื่อมโทรมลงไปโดยไม่มีการบำรุงรักษาและฟื้นฟู จนได้มีการคิดค้นวิธีการที่จะฟื้นฟู สภาวะสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติให้กลับมามีสภาพสมบูรณ์ดังเดิม ควบคู่ไปกับการผลิตโดยไม่ใช้สารเคมี ส่วนผสมดาวเรืองทั้งต้น ใบ ดอก 0.5 กิโลกรัม วิธีทำนำมาตำหรือปั่นให้ละเอียดผสมน้ำ 3 ลิตร หมักไว้ 1 คืน นำมากรองเอาแต่น้ำเก็บไว้ใช้ วิธีใช้นำน้ำหมักดาวเรือง...
ต้นสาบเสือ

สูตรใช้อย่างเดียวเอนกประสงค์ (สาบเสือ)

0
ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันและสถานการณ์ของสภาพแวดล้อมในปัจจุบันกำลังเข้าขั้นวิกฤต อันเนื่องมากจากการกระทำของมนุษย์ โดยเฉพาะการใช้สารเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตและการจัดศัตรูพืช ซึ่งมีผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติ ก่อให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากร ดิน น้ำและระบบนิเวศน์ต้องถูกทำลายลงไปทุกๆ เวลา เกษตรกรส่วนใหญ่ยังนิยมใช้วิธีการผลิตโดยใช้สารเคมี เพื่อเพิ่มผลผลิตและการจัดศัตรูพืชโดยไม่ได้คำนึงถึงความยั่งยืน และมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติที่นับวันจะเสื่อมโทรมลงไปโดยไม่มีการบำรุงรักษาและฟื้นฟู จนได้มีการคิดค้นวิธีการที่จะฟื้นฟู สภาวะสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติให้กลับมามีสภาพสมบูรณ์ดังเดิม ควบคู่ไปกับการผลิตโดยไม่ใช้สารเคมี สูตรใช้อย่างเดียวเอนกประสงค์ (สาบเสือ) ส่วนผสมต้นสาบเสือและใบสด 1 กิโลกรัม วิธีทำนำต้นสาบเสือและใบสดมาสับเป็นชิ้นขนาด 3.5 เซนติเมตร ผสมน้ำ 3 ลิตร หมักไว้ 1...
สูตรพริก

สูตรพริก

0
ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันและสถานการณ์ของสภาพแวดล้อมในปัจจุบันกำลังเข้าขั้นวิกฤต อันเนื่องมากจากการกระทำของมนุษย์ โดยเฉพาะการใช้สารเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตและการจัดศัตรูพืช ซึ่งมีผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติ ก่อให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากร ดิน น้ำและระบบนิเวศน์ต้องถูกทำลายลงไปทุกๆ เวลา เกษตรกรส่วนใหญ่ยังนิยมใช้วิธีการผลิตโดยใช้สารเคมี เพื่อเพิ่มผลผลิตและการจัดศัตรูพืชโดยไม่ได้คำนึงถึงความยั่งยืน และมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติที่นับวันจะเสื่อมโทรมลงไปโดยไม่มีการบำรุงรักษาและฟื้นฟู จนได้มีการคิดค้นวิธีการที่จะฟื้นฟู สภาวะสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติให้กลับมามีสภาพสมบูรณ์ดังเดิม ควบคู่ไปกับการผลิตโดยไม่ใช้สารเคมี สูตรพริก ส่วนผสมพริกชี้ฟ้าสุก 0.5 กิโลกรัมตำหรือปั่นให้ละเอียด ผสมน้ำ 3 ลิตร หมักไว้ 1 คืน กรองเอาน้ำเก็บไว้ใช้ วิธีใช้นำน้ำหมักบอระเพ็ดที่กรองแล้ว 1...
สูตรบอระเพ็ด

สูตรบอระเพ็ด

0
ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันและสถานการณ์ของสภาพแวดล้อมในปัจจุบันกำลังเข้าขั้นวิกฤต อันเนื่องมากจากการกระทำของมนุษย์ โดยเฉพาะการใช้สารเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตและการจัดศัตรูพืช ซึ่งมีผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติ ก่อให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากร ดิน น้ำและระบบนิเวศน์ต้องถูกทำลายลงไปทุกๆ เวลา เกษตรกรส่วนใหญ่ยังนิยมใช้วิธีการผลิตโดยใช้สารเคมี เพื่อเพิ่มผลผลิตและการจัดศัตรูพืชโดยไม่ได้คำนึงถึงความยั่งยืน และมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติที่นับวันจะเสื่อมโทรมลงไปโดยไม่มีการบำรุงรักษาและฟื้นฟู จนได้มีการคิดค้นวิธีการที่จะฟื้นฟู สภาวะสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติให้กลับมามีสภาพสมบูรณ์ดังเดิม ควบคู่ไปกับการผลิตโดยไม่ใช้สารเคมี สูตรบอระเพ็ด ส่วนผสมใช้เถาบอระเพ็ดแก่ ๆ ทั้งใบ 1 กิโลกรัม สับเป็นชิ้นเล็ก ๆ ขนาด 3-5 เซนติเมตร ผสมน้...
เพลี้ยไฟ

สูตรสมุนไพรป้องกันกำจัดแมลงและเพลี้ยไฟ

0
ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันและสถานการณ์ของสภาพแวดล้อมในปัจจุบันกำลังเข้าขั้นวิกฤต อันเนื่องมากจากการกระทำของมนุษย์ โดยเฉพาะการใช้สารเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตและการจัดศัตรูพืช ซึ่งมีผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติ ก่อให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากร ดิน น้ำและระบบนิเวศน์ต้องถูกทำลายลงไปทุกๆ เวลา เกษตรกรส่วนใหญ่ยังนิยมใช้วิธีการผลิตโดยใช้สารเคมี เพื่อเพิ่มผลผลิตและการจัดศัตรูพืชโดยไม่ได้คำนึงถึงความยั่งยืน และมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติที่นับวันจะเสื่อมโทรมลงไปโดยไม่มีการบำรุงรักษาและฟื้นฟู จนได้มีการคิดค้นวิธีการที่จะฟื้นฟู สภาวะสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติให้กลับมามีสภาพสมบูรณ์ดังเดิม ควบคู่ไปกับการผลิตโดยไม่ใช้สารเคมี สูตรสมุนไพรป้องกันกำจัดแมลงและเพลี้ยไฟ ส่วนผสมสาบเสือ ขิงแก่ ข่าแก่ ตะไคร้ หนอนตายหยาก พริกไทย บอระเพ็ด กระเพรา กระชาย หางไหลขาว หางไหลแดง...