เกี่ยวกับเรา

KASETTM.COM หรือ เกษตรตำบลดอทคอม เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลด้านเกษตรกรรม เพื่อเป็นฐานข้อมูลความรู้ให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาหาความรู้ เพื่อนำไปใช้ประโชน์ในการเกษตรกรรม