28.5 C
Bangkok
Sunday, December 10, 2023

การเพาะเลี้ยง ปลากะพงขาว

ปลากะพงขาวเป็นสัตว์น้ำพวกกินเนื้อ ที่สามารถอยู่อาศัยได้ทั้งในน้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำเค็มโดยเลี้ยงแพร่หลายในเขตจังหวัดชายทะเลของประเทศไทยเจริญเติบโตเร็ว เนื้อมีรสชาติดีและมีราคาดี ปัจจุบันประเทศไทยสามารถเพาะพันธุ์ปลากะพงขาวได้เป็นจำนวนมาก เพื่อเลี้ยงในประเทศและส่งขายต่างประเทศ

ขั้นตอนการดำเนินงาน การเลี้ยงในบ่อดิน

 1. การสร้างและเตรียมบ่อเลี้ยงปลา บ่อดินเลี้ยงปลากะพงขาวที่นิยมมีขนาด 1.5-2 ไร่ ความลึก 1.5-3 เมตร มีระบบน้ำผัน เข้า-ออกอยู่คนละด้าน กรณีที่เป็นบ่อเก่าควรพรวนตะกอนเลน ประมาณ 3-5 วัน ต่อครั้ง รอบ 3-5 ครั้ง หรือขุดลอกเสริมตกแต่งบ่อพร้อมหว่านปูนขาวทั่วบ่อ ในอัตราประมาณ 60-80 กิโลกรัมต่อไร่ เพื่อปรับค่า pH และควรใช้อวนกั้นล้อมปลาอยู่ในเนื้อที่แคบๆ บริเวณที่จะให้อาหารประจำก่อนประมาณ 15-30 วัน จึงจะเอาเชือกและอวนที่กั้นออกเพื่อให้ปลาได้อาศัยได้ทั้งบ่อ
  1. อัตราการปล่อยปลาลงเลี้ยงในบ่อดิน
   ปลาเริ่มเลี้ยงแต่ละบ่อ ควรมีความยาวขนาดเท่ากันประมาณ 4-5 นิ้ว กรณีมีเครื่องเพิ่มอากาศในบ่อปล่อยอัตรา 2-3 ตัวต่อตารางเมตร หรือประมาณ 3,000-4,500 ตัวต่อไร่ หากไม่มีเครื่องเพิ่มอากาศลงน้ำในบ่อสำหรับใช้ในช่วงวิกฤติ ควรปล่อย 0.25-0.50 ตัวต่อตารางเมตร หรือ 400-800 ตัวต่อไร่ ในการปล่อยปลาลงเลี้ยงควรปรับน้ำในถุงหรือถังลำเลียง ให้มีอุณหภูมิและความเค็มเท่ากับบ่อเลี้ยงก่อนหรือต่างกันไม่เกิน 2 หน่วย
  2. การถ่ายเทน้ำ
   ควรถ่ายน้ำทุก 3-7 วัน ถ่ายน้ำประมาณ 1 ใน 3 ของน้ำในบ่อ ขณะถ่ายน้ำไม่ควรรบกวนให้ปลาตกใจ เพราะปลาอาจจะไม่กินอาหาร ควรเติมน้ำในช่วงประมาณตีสาม-ตีสี่ เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มออกซิเจน และอุณหภูมิของน้ำจะไม่แตกต่างกันมาก

ขั้นตอน การเลี้ยงในกระชัง

 1. อัตราการปล่อยลงกระชังเลี้ยง
  ปลาที่ปล่อยแต่ละกระชังควรมีความยาว 10 เซนติเมตร (4 นิ้ว) ขึ้นไป จึงจะเลี้ยงได้ผลดี หาซื้อได้จากฟาร์มเอกชนทั่วไป และศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งของกรมประมง ถ้าปล่อยปลาขนาดต่างกัน ปลาขนาดใหญ่จะกินปลาขนาดเล็ก และจะแย่งกินอาหารได้มากกว่า อัตราปล่อยตั้งแต่ 100-300 ตัวต่อ ตารางเมตร เมื่อแรกปล่อยแล้วแยกให้มีความหนาแน่น 30-60 ตัวต่อตารางเมตร เมื่อปลาโตขึ้น จนกระทั่งจับขาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและทำเลที่ตั้งกระชัง
  1. อาหารและการให้อาหาร
   อาหารที่นิยมใช้ทั้งปลาเป็ดและอาหารเม็ดสำเร็จรูป ปลาเป็ดที่ใช้เป็นอาหารต้องเป็นปลาสด และต้องสับให้เป็นชิ้นขนาดพอดีกับปากปลา ถ้าปลาเล็กก็สับให้เป็นชิ้นเล็กๆ เมื่อปลาโตขึ้นก็จะสับให้มีชิ้นใหญ่ขึ้น กำหนดจุดและเวลาให้อาหารที่แน่นอนวันละมื้อ
  2. การเจริญเติบโต
   เลี้ยงปลาประมาณ 60 วัน ได้น้ำหนักปลาประมาณ 90 กรัม เลี้ยง 90 วัน ได้น้ำหนักประมาณ 180 กรัม เลี้ยง 120 วัน ได้น้ำหนักประมาณ 250 กรัม ถ้าเลี้ยงครบ 6-7 เดือน จะได้น้ำหนักปลาเฉลี่ยตัวละ 400-600 กรัม มีราคาดี เมื่อได้ปลาขนาด 800-1,200 กรัม ในระหว่างเลี้ยงควรสังเกตการกินอาหารของปลา หากกินอาหารลดลงอาจมีปรสิต หรือโรค ควรรีบปรึกษาหน่วยงานกรมประมงที่อยู่ใกล้เคียง

แหล่งข้อมูล : กรมประมง

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
0FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -

Latest Articles