28.5 C
Bangkok
Sunday, December 10, 2023

การผลิตฝรั่งคุณภาพ

ฝรั่ง เป็นผลไม้ที่คุ้นเคยกับชีวิตประจำวันของคนไทยมาช้านานทั้งเป็นผลไม้ที่มีขายตลอดทั้งปี สามารถปลูกได้ในดินแทบทุกชนิดแต่ถ้าปลูกในดินร่วนซุย มีอินทรีย์วัตถุมาก และมีการระบายน้ำดีก็จะได้ผลผลิตที่ดีต้นฝรั่งสามารถทนสภาพความแห้งแล้งได้ดีเกษตรกรสามารถปลูกฝรั่งเพื่อเป็นอาชีพหลัก หรือเป็นอาชีพเสริม แม้กระทั่งปลูกเพื่อเก็บผลมาบริโภคภายในครัวเรือนก็ได้

ปัจจัยจำเป็นที่ต้องใช

 1. พันธุ์
  ฝรั่งสามารถจัดประเภทพันธุ์ออกได้เป็น 3 กลุ่มด้วยกันคือ
  • กลุ่มรับประทานสด ได้แก่ ฝรั่งที่มีผลใหญ่ มีรสชาติอร่อยกลมกล่อม เช่น พันธุ์พื้นเมือง ได้แก่ พันธุ์ขี้นก ฝรั่งพันธุ์จีน ได้แก่ พันธุ์บางเสาธง พันธุ์หลวงท่องสื่อ ฝรั่งพันธุ์อินเดีย ได้แก่ พันธุ์อีแห้ว พันธุ์อาลา ฮาบัด พันธุ์เวียดนาม ได้แก่ กลมสาลี่ ขาวเศวต แป้นสีทอง เป็นต้น

  • กลุ่มฝรั่งประดับ ส่วนใหญ่จะมีผลขนาดเล็กมาก มีทรงต้นเป็นพันธุ์ไม้พุ่มขนาดเล็ก ใบมีลักษณะเล็กและแคบอาจมีใบเป็นจีบ ดอกสีขาว ผลสีเขียวเข้ม

  • กลุ่มฝรั่งแปรรูป เป็นฝรั่งที่มีลักษณะเหมาะที่จะใช้ในการแปรรูปต่างๆ เช่น น้ำฝรั่ง โดยนิยมใช้พันธุ์เบอมองท์ พันธุ์คาฮัวลูคา โดยส่วนใหญ่จะมีขนาดผลไม่ใหญ่มากนัก ที่สำคัญเนื้อมีสีชมพูมีกลิ่นหอมและฉ่ำน้ำมาก
 2. ดิน
  ฝรั่งเป็นผลไม้ที่ขึ้นและออกดอกผลได้ในดินเกือบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นดินเหนียว ดินปนทรายแต่ดินที่จะให้ผลดีที่สุดคือ ดินร่วนปนทราย หรือดินตกตะกอนริมแม่น้ำลำคลอง หากปลูกในดินเหนียวจะต้องยกร่อง เพื่อให้ระบายน้ำได้สะดวก โดยร่องที่จะยกไม่ควรต่ำกว่า 6 เมตร และท้องร่องควรกว้าง 1.5 เมตร
 3. ปุ๋ย
  ปุ๋ยมีความสำคัญต่อฝรั่งเป็นอย่างมาก หากไม่ใส่ปุ๋ยจะได้ผลน้อยลงเป็นลำดับ ปุ๋ยที่นิยม ได้แก่ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยมูลสัตว์ โดยควรใส่ปุ๋ยตั้งแต่แรกปลูก จากนั้นก็ใส่สม่ำเสมอทุกๆ ปี ปีละ 3 ครั้ง
  หมายเหตุ ฝรั่งเป็นพืชที่ชอบแสงแดด แต่ไม่ชอบลมพัดแรง ดังนั้นหากปลูกในที่โล่งควรมีต้นไม้
  กำบัง

ขั้นตอนการดำเนินงาน

 1. การเตรียมดิน ฝรั่งเป็นต้นไม้ที่ขึ้นง่าย แม้ไม่ต้องเตรียมหลุมก็สามารถขึ้นได้แต่ถ้าต้องการให้ฝรั่งโตเร็วและ ออกผลต่อเนื่องกันโดยไม่ขาดตอน ควรมีการเตรียมหลุมปลูก และเตรียมดินที่ใช้ปลูก ดังนี้
  วิธีเตรียมหลุมปลูก
  ขุดหลุมกว้าง ยาว ลึก อย่างละ 1 เมตร แยกดินชั้นบนและชั้นล่างไว้ต่างหากคนละกอง นำเอาเศษไม้ใบหญ้าแห้งมาใส่หลุมนี้แล้วเอามูลสัตว์ทับชั้นบน รดน้ำให้ชุ่มปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 3-4เดือน
  หมายเหตุ หากขุดหลุม แล้วมีน้ำซึมออกมาจากก้นหลุมให้เปลี่ยน เพราะรากฝรั่งจะแช่น้ำ ทำให้ปลูกไม่ได้ผล

  วิธีเตรียมดินปลูก นำเอาดินชั้นบนที่ขุดแยกไว้มาผสมปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยคอก โดยผสมดิน 1 ส่วน ปุ๋ย 1 ส่วนคลุกเคล้าดินและปุ๋ยให้เป็นเนื้อเดียวกัน ตากเก็บไว้ ก็จะได้ดินปลูกฝรั่งชั้นเยี่ยม
 2. การปลูก
  สำหรับในดินที่อุดมสมบูรณ์ดี ควรใช้ระยะปลูก 6×6 เมตร แต่ถ้าดินไม่อุดมสมบูรณ์ ควรปลูกระยะ 5×5 เมตร โดยนำกิ่งพันธุ์ที่ต้องการปลูกมาใส่ในหลุมที่เตรียมไว้แล้วกลบ จากนั้นใช้ไม้หลักปักยึดกิ่งพันธุ์ไว้ไม่ให้โย

ผลผลิต

ฝรั่งเป็นผลไม้ที่ปลูกง่าย โตเร็ว ถ้าเพาะจากเมล็ดจะเริ่มออกผลในระยะ 1 ปี แต่จะได้ผลเต็มที่เมื่อมีอายุ 5-6 ปี การเก็บผลฝรั่งนั้นจะต้องเก็บเมื่อผลแก่จัด ระยะเวลาตั้งแต่ดอกบานแล้วถึงผลแก่ประมาณ 5 เดือน โดยฝรั่งสามารถจำหน่ายเป็นผลสดในลักษณะเป็นกิโลกรัม หรือนำไปแปรรูปเป็นน้ำฝรั่ง เยลลี่ฝรั่ง แยมฝรั่ง เป็นต้น

แหล่งข้อมูล : กรมส่งเสริมการเกษตร

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
0FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -

Latest Articles